Nghệ An: Tổ chức bắn pháo hoa đêm 30.4 trên cầu Cửa Hội

Cầu Cửa Hội - địa điểm tổ chức bắn pháo hoa khai mạc du lịch biển Cửa Lò năm nay. Ảnh: Q.Đ
Cầu Cửa Hội - địa điểm tổ chức bắn pháo hoa khai mạc du lịch biển Cửa Lò năm nay. Ảnh: Q.Đ
Cầu Cửa Hội - địa điểm tổ chức bắn pháo hoa khai mạc du lịch biển Cửa Lò năm nay. Ảnh: Q.Đ
Lên top