Nghệ An: Tiêm phòng 228.240 liều vaccine viêm da nổi cục cho cho trâu bò

Cơ quan thú y huyện Thanh Chương (Nghệ An) tiến hành tiêu hủy lợn bệnh. Ảnh: Trần Tuyên
Cơ quan thú y huyện Thanh Chương (Nghệ An) tiến hành tiêu hủy lợn bệnh. Ảnh: Trần Tuyên
Cơ quan thú y huyện Thanh Chương (Nghệ An) tiến hành tiêu hủy lợn bệnh. Ảnh: Trần Tuyên
Lên top