Nghệ An: Tích cực xây dựng môi trường khởi nghiệp sáng tạo

Sản phẩm của nông dân Nghệ An tại triển lãm khởi nghiệp sáng tạo năm 2018 của tỉnh Nghệ An. Ảnh: QĐ
Sản phẩm của nông dân Nghệ An tại triển lãm khởi nghiệp sáng tạo năm 2018 của tỉnh Nghệ An. Ảnh: QĐ
Sản phẩm của nông dân Nghệ An tại triển lãm khởi nghiệp sáng tạo năm 2018 của tỉnh Nghệ An. Ảnh: QĐ

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top