Nghệ An: Thủy điện xả lũ, dân hối hả lên núi lánh nạn

Người dân huyện Tương Dương hối hả chạy lên núi tránh lũ.
Người dân huyện Tương Dương hối hả chạy lên núi tránh lũ.
Người dân huyện Tương Dương hối hả chạy lên núi tránh lũ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top