Nghệ An: Thu ngân sách 6 tháng đầu năm tăng 30,4% ước đạt hơn 9.500 tỉ đồng

Cán bộ Quản lý thị trường Nghệ An chung tay tiêu thụ vải thiều đặc sản Bắc Giang. Ảnh: TM
Cán bộ Quản lý thị trường Nghệ An chung tay tiêu thụ vải thiều đặc sản Bắc Giang. Ảnh: TM
Cán bộ Quản lý thị trường Nghệ An chung tay tiêu thụ vải thiều đặc sản Bắc Giang. Ảnh: TM
Lên top