Nghệ An: Thi công công trình, đào luôn mộ của dòng tộc

Một số ngôi mộ dòng tộc của người dân bị đào lên mà không thông báo (ảnh: Nguyễn Duy)
Một số ngôi mộ dòng tộc của người dân bị đào lên mà không thông báo (ảnh: Nguyễn Duy)
Một số ngôi mộ dòng tộc của người dân bị đào lên mà không thông báo (ảnh: Nguyễn Duy)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM