Nghệ An: Thành lập trường tiểu học Nguyễn Sinh Cung trên quê Bác

Học sinh trường Mầm non Tuổi Thơ Nam Đàn trong một giờ học ngoại khóa. Ảnh: Quang Đại (chụp trước thời điểm dịch COVID-19 bùng phát).
Học sinh trường Mầm non Tuổi Thơ Nam Đàn trong một giờ học ngoại khóa. Ảnh: Quang Đại (chụp trước thời điểm dịch COVID-19 bùng phát).
Học sinh trường Mầm non Tuổi Thơ Nam Đàn trong một giờ học ngoại khóa. Ảnh: Quang Đại (chụp trước thời điểm dịch COVID-19 bùng phát).
Lên top