Nghệ An: Thả hơn 2 tấn cá giống xuống hồ du lịch Cầu Cau

Hơn 2 tấn cá giống được thả xuống Hồ Cầu Cau (Thanh Chương, Nghệ An). Ảnh: QT
Hơn 2 tấn cá giống được thả xuống Hồ Cầu Cau (Thanh Chương, Nghệ An). Ảnh: QT
Hơn 2 tấn cá giống được thả xuống Hồ Cầu Cau (Thanh Chương, Nghệ An). Ảnh: QT
Lên top