Nghệ An: Tạm dừng thi tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Đặng Thai Mai

Đo thân nhiệt cho học sinh tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Nghệ An. Ảnh: QĐ
Đo thân nhiệt cho học sinh tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Nghệ An. Ảnh: QĐ
Đo thân nhiệt cho học sinh tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Nghệ An. Ảnh: QĐ
Lên top