Nghệ An: Sinh con thứ 3 không được xét danh hiệu “Gia đình văn hóa”

Quyết định bãi bỏ các hình thức kỷ luật đối với người sinh con thứ 3 của Nghệ An. Ảnh: PV
Quyết định bãi bỏ các hình thức kỷ luật đối với người sinh con thứ 3 của Nghệ An. Ảnh: PV
Quyết định bãi bỏ các hình thức kỷ luật đối với người sinh con thứ 3 của Nghệ An. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top