Nghệ An: Sẽ mở phố đi bộ và chợ đêm ở TP. Vinh

Đoạn đường Hồ Tùng Mậu TP Vinh, Nghệ An.
Đoạn đường Hồ Tùng Mậu TP Vinh, Nghệ An.
Đoạn đường Hồ Tùng Mậu TP Vinh, Nghệ An.
Lên top