Nghệ An: Sản xuất gần 1 tấn mỡ bẩn đưa ra Hà Nội tiêu thụ