Nghệ An: Phát hiện nữ sinh viên tốt nghiệp bằng giỏi treo cổ tự vẫn tại phòng trọ

Hiện trường nơi nữ sinh viên treo cổ tự vẫn. Ảnh: A.N
Hiện trường nơi nữ sinh viên treo cổ tự vẫn. Ảnh: A.N