Nghệ An: Phát hiện một bệnh viện xả thải ra môi trường vượt ngưỡng cho phép

Hồ điều hòa phía sau Bệnh viện đa khoa Thái An có nước đen ngòm, bốc mùi hôi thối. Ảnh:PV
Hồ điều hòa phía sau Bệnh viện đa khoa Thái An có nước đen ngòm, bốc mùi hôi thối. Ảnh:PV
Hồ điều hòa phía sau Bệnh viện đa khoa Thái An có nước đen ngòm, bốc mùi hôi thối. Ảnh:PV
Lên top