Nghệ An: Nóng chuyện giáo viên vùng cao sử dụng, buôn bán ma túy

Trường tiểu học Phà Đánh- huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) - nơi thầy Lê Khắc V. làm hiệu phó. Ảnh: CTV
Trường tiểu học Phà Đánh- huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) - nơi thầy Lê Khắc V. làm hiệu phó. Ảnh: CTV
Trường tiểu học Phà Đánh- huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) - nơi thầy Lê Khắc V. làm hiệu phó. Ảnh: CTV
Lên top