Nghệ An: Nhà văn hóa thể thao xã bị “rút ruột”?

Sân khấu xây dựng không đúng thiết kế, khung làm bằng thép cũ
Sân khấu xây dựng không đúng thiết kế, khung làm bằng thép cũ
Sân khấu xây dựng không đúng thiết kế, khung làm bằng thép cũ
Lên top