Nghệ An: Người dân chống bão cả đêm, hàng trăm nghìn học sinh phải nghỉ học