Nghệ An: Ngổn ngang nơi tâm lũ Thanh Mỹ

Nhà dân ở thôn Mỹ Lương (Thanh Mỹ-Thanh Chương-Nghệ An) tan hoang sau lũ. Ảnh: Quang Đại
Nhà dân ở thôn Mỹ Lương (Thanh Mỹ-Thanh Chương-Nghệ An) tan hoang sau lũ. Ảnh: Quang Đại
Nhà dân ở thôn Mỹ Lương (Thanh Mỹ-Thanh Chương-Nghệ An) tan hoang sau lũ. Ảnh: Quang Đại
Lên top