Nghệ An: Ngày thứ 7 liên tiếp không ghi nhận F0 trong cộng đồng

Chốt kiểm tra y tế ra vào TP. Vinh. Ảnh: QĐ
Chốt kiểm tra y tế ra vào TP. Vinh. Ảnh: QĐ
Chốt kiểm tra y tế ra vào TP. Vinh. Ảnh: QĐ
Lên top