Nghệ An: Neo đậu tàu thuyền, lên phương án di dời dân phòng bão đổ bộ

Vị trí và đường đi của bão số 2 Sinlaku. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Vị trí và đường đi của bão số 2 Sinlaku. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Vị trí và đường đi của bão số 2 Sinlaku. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Lên top