Nghệ An nắng nóng 40 độ: Cây chết khô, cuộc sống người dân đảo lộn