Nghệ An: Nắng hạn kéo dài, hàng trăm ha lúa có nguy cơ chết héo

Hàng trăm ha lúa tại huyện Nghi Lộc đang bị thiếu nước trầm trọng. Ảnh: Trần Tuyên
Hàng trăm ha lúa tại huyện Nghi Lộc đang bị thiếu nước trầm trọng. Ảnh: Trần Tuyên
Hàng trăm ha lúa tại huyện Nghi Lộc đang bị thiếu nước trầm trọng. Ảnh: Trần Tuyên
Lên top