Nghệ An: Nam sinh lớp 3 bị mẹ bạn đến nhà tát vào mặt

Trường tiểu học Làng Sen nơi Tr. và Đ. đang theo học. Ảnh: HĐ
Trường tiểu học Làng Sen nơi Tr. và Đ. đang theo học. Ảnh: HĐ
Trường tiểu học Làng Sen nơi Tr. và Đ. đang theo học. Ảnh: HĐ
Lên top