Nghệ An: Một lao động bỏ cách ly, Công ty thông báo về xã

Khu vực cách ly bệnh nhân mắc COVID-19. Ảnh: Lê Bảo.
Khu vực cách ly bệnh nhân mắc COVID-19. Ảnh: Lê Bảo.
Khu vực cách ly bệnh nhân mắc COVID-19. Ảnh: Lê Bảo.
Lên top