Nghệ An: Lũ quét trong đêm làm ngập hàng chục nhà dân và trường học

Nhiều sách vở của học sinh bị bùn đất vùi lấp. Ảnh: A.Đ
Nhiều sách vở của học sinh bị bùn đất vùi lấp. Ảnh: A.Đ
Nhiều sách vở của học sinh bị bùn đất vùi lấp. Ảnh: A.Đ
Lên top