Nghệ An không tổ chức "ATM gạo", sẽ cấp phát gạo theo cách truyền thống

Nhiều người đến nhận gạo tại ATM gạo đầu tiên ở Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn
Nhiều người đến nhận gạo tại ATM gạo đầu tiên ở Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn
Nhiều người đến nhận gạo tại ATM gạo đầu tiên ở Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top