Nghệ An: Không có trường hợp nào bị giảm biên chế vì không hoàn thành nhiệm vụ

Ông Đậu Văn Thanh, Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An. Ảnh: Kim Oanh.
Ông Đậu Văn Thanh, Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An. Ảnh: Kim Oanh.
Ông Đậu Văn Thanh, Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An. Ảnh: Kim Oanh.