Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Nghệ An: Khởi sắc từ xóa đói giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới

Trang trại của gia đình anh Phan Trọng Sơn (xã Hưng Tân, Hưng Nguyên, Nghệ An) cho lãi 200 triệu đồng/năm. Ảnh: Hồng Sơn
Trang trại của gia đình anh Phan Trọng Sơn (xã Hưng Tân, Hưng Nguyên, Nghệ An) cho lãi 200 triệu đồng/năm. Ảnh: Hồng Sơn
Trang trại của gia đình anh Phan Trọng Sơn (xã Hưng Tân, Hưng Nguyên, Nghệ An) cho lãi 200 triệu đồng/năm. Ảnh: Hồng Sơn
Lên top