Nghệ An: Khánh thành di tích Kênh Nhà Lê tưởng niệm 130 liệt sỹ giao thông