Nghệ An: Khẩn trương rà soát người liên quan nơi có dịch COVID-19

Công nhân công ty CP may Minh Anh - Kim Liên (Nghệ An) nghiêm túc thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 trong giờ làm. Ảnh: Quỳnh Trang
Công nhân công ty CP may Minh Anh - Kim Liên (Nghệ An) nghiêm túc thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 trong giờ làm. Ảnh: Quỳnh Trang
Công nhân công ty CP may Minh Anh - Kim Liên (Nghệ An) nghiêm túc thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 trong giờ làm. Ảnh: Quỳnh Trang
Lên top