Nghệ An: Khan hiếm khẩu trang y tế, khuyến khích dùng khẩu trang vải

Khẩu trang vải được bán tại siêu thị Big C Vinh với giá 9.000 đồng/chiếc. Ảnh: PV
Khẩu trang vải được bán tại siêu thị Big C Vinh với giá 9.000 đồng/chiếc. Ảnh: PV
Khẩu trang vải được bán tại siêu thị Big C Vinh với giá 9.000 đồng/chiếc. Ảnh: PV
Lên top