Nghệ An: Khai hội Bươn Xao và khánh thành Đền thờ Lê Lợi

Lãnh đạo Sở VHTT Nghệ An, UBND huyện Tân Kỳ và các ban ngành, địa phương cắt băng khánh thành Đền thờ Lê Lợi tại xã Tiên Kỳ. Ảnh: QĐ
Lãnh đạo Sở VHTT Nghệ An, UBND huyện Tân Kỳ và các ban ngành, địa phương cắt băng khánh thành Đền thờ Lê Lợi tại xã Tiên Kỳ. Ảnh: QĐ
Lãnh đạo Sở VHTT Nghệ An, UBND huyện Tân Kỳ và các ban ngành, địa phương cắt băng khánh thành Đền thờ Lê Lợi tại xã Tiên Kỳ. Ảnh: QĐ
Lên top