Nghệ An: Kết quả xét nghiệm thanh niên về từ Quảng Ninh đi hát Karaoke

Kiểm tra thân nhiệt phát hiện nhanh COVID-19. Ảnh: ĐT
Kiểm tra thân nhiệt phát hiện nhanh COVID-19. Ảnh: ĐT
Kiểm tra thân nhiệt phát hiện nhanh COVID-19. Ảnh: ĐT
Lên top