Nghệ An: Hơn 1.400 gốc hoa ly bị nhổ trộm, người dân mất tết

Hơn 1.400 gốc hoa ly đã bị kẻ gian trộm mất. Ảnh : Facebook
Hơn 1.400 gốc hoa ly đã bị kẻ gian trộm mất. Ảnh : Facebook
Hơn 1.400 gốc hoa ly đã bị kẻ gian trộm mất. Ảnh : Facebook
Lên top