Nghệ An hỗ trợ phương tiện chở hàng hóa thiết yếu đến từ vùng có dịch

Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động hỗ trợ hàng hóa, nhu yếu phẩm cho cán bộ y tế và người dân trong vùng dịch. Ảnh: LDO
Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động hỗ trợ hàng hóa, nhu yếu phẩm cho cán bộ y tế và người dân trong vùng dịch. Ảnh: LDO
Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động hỗ trợ hàng hóa, nhu yếu phẩm cho cán bộ y tế và người dân trong vùng dịch. Ảnh: LDO
Lên top