Nghệ An: Hàng nghìn người về quê được hỗ trợ

Đại diện Tỉnh ủy Nghệ An, Sở Y tế Nghệ An hỏi thăm người dân từ miền Nam trở về đang nghỉ tại điểm chốt cầu Bến Thủy. Ảnh: MT
Đại diện Tỉnh ủy Nghệ An, Sở Y tế Nghệ An hỏi thăm người dân từ miền Nam trở về đang nghỉ tại điểm chốt cầu Bến Thủy. Ảnh: MT
Đại diện Tỉnh ủy Nghệ An, Sở Y tế Nghệ An hỏi thăm người dân từ miền Nam trở về đang nghỉ tại điểm chốt cầu Bến Thủy. Ảnh: MT
Lên top