Nghệ An: Hàng nghìn lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc

Tuyển dụng người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc. Ảnh: T.L
Tuyển dụng người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc. Ảnh: T.L
Tuyển dụng người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc. Ảnh: T.L

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM