Nghệ An, Hà Tĩnh: Tăng cường hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lên biên giới

Điểm chốt chặn, tuần tra, kiểm soát phòng dịch COVID-19 trên biên giới Việt - Lào thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: TT
Điểm chốt chặn, tuần tra, kiểm soát phòng dịch COVID-19 trên biên giới Việt - Lào thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: TT
Điểm chốt chặn, tuần tra, kiểm soát phòng dịch COVID-19 trên biên giới Việt - Lào thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: TT
Lên top