Nghệ An: Gộp mẫu xét nghiệm COVID-19, tiết kiệm hàng tỉ đồng

Nghệ An xét nghiệm tầm soát virus SARS-CoV-2 trên diện rộng. Ảnh: TL
Nghệ An xét nghiệm tầm soát virus SARS-CoV-2 trên diện rộng. Ảnh: TL
Nghệ An xét nghiệm tầm soát virus SARS-CoV-2 trên diện rộng. Ảnh: TL
Lên top