Nghệ An: Gần 500 công nhân công ty may không được vào làm việc

Gần 500 công nhân Công ty may Perseption USA không được vào làm việc. Ảnh: Trần Tuyên
Gần 500 công nhân Công ty may Perseption USA không được vào làm việc. Ảnh: Trần Tuyên
Gần 500 công nhân Công ty may Perseption USA không được vào làm việc. Ảnh: Trần Tuyên
Lên top