Nghệ An: Dừng tất cả các hoạt động văn hóa thể thao để phòng COVID-19

Bộ đội biên phòng Nghệ An tăng cường tối đa lực lượng tại các chốt chặn để phòng người nhập cảnh trái phép. Ảnh: Trần Tuyên
Bộ đội biên phòng Nghệ An tăng cường tối đa lực lượng tại các chốt chặn để phòng người nhập cảnh trái phép. Ảnh: Trần Tuyên
Bộ đội biên phòng Nghệ An tăng cường tối đa lực lượng tại các chốt chặn để phòng người nhập cảnh trái phép. Ảnh: Trần Tuyên
Lên top