Nghệ An: Dừng hoạt động dạy thêm, học thêm phòng COVID-19

Học sinh trường Tiểu học Hồng Sơn (TP. Vinh) được hướng dẫn bảo đảm khoảng cách phòng chống COVID-19. Ảnh: Quang Đại
Học sinh trường Tiểu học Hồng Sơn (TP. Vinh) được hướng dẫn bảo đảm khoảng cách phòng chống COVID-19. Ảnh: Quang Đại
Học sinh trường Tiểu học Hồng Sơn (TP. Vinh) được hướng dẫn bảo đảm khoảng cách phòng chống COVID-19. Ảnh: Quang Đại
Lên top