Nghệ An: Đưa bảo vệ người tiêu dùng vào tiêu chí đánh giá cán bộ

Nghệ An tổ chức tiêu hủy hàng hóa nhập lậu, nguy hại để bảo vệ người tiêu dùng. Ảnh: Công Đức
Nghệ An tổ chức tiêu hủy hàng hóa nhập lậu, nguy hại để bảo vệ người tiêu dùng. Ảnh: Công Đức
Nghệ An tổ chức tiêu hủy hàng hóa nhập lậu, nguy hại để bảo vệ người tiêu dùng. Ảnh: Công Đức
Lên top