Nghệ An: Đồng loạt phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ Bác Hồ"

Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đô Lương (Nghệ An) ra quân trồng cây trên các trục đường liên xã, liên xóm. Ảnh: Minh Thái
Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đô Lương (Nghệ An) ra quân trồng cây trên các trục đường liên xã, liên xóm. Ảnh: Minh Thái
Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đô Lương (Nghệ An) ra quân trồng cây trên các trục đường liên xã, liên xóm. Ảnh: Minh Thái
Lên top