Nghệ An: Doanh nghiệp chung tay hỗ trợ phòng chống COVID-19

Ông Lê Văn Hồng (trái) hỗ trợ 50 triệu cho Trạm y tế xã Chiêu Lưu phòng dịch COVID-19. Ảnh: QĐ
Ông Lê Văn Hồng (trái) hỗ trợ 50 triệu cho Trạm y tế xã Chiêu Lưu phòng dịch COVID-19. Ảnh: QĐ
Ông Lê Văn Hồng (trái) hỗ trợ 50 triệu cho Trạm y tế xã Chiêu Lưu phòng dịch COVID-19. Ảnh: QĐ
Lên top