Nghệ An: Đình chỉ việc xử phạt, kỷ luật người sinh con thứ 3

Một giáo viên tại huyện Quỳnh Lưu sinh con thứ 3 bị thuyên chuyển đến vùng xa trái luật. Ảnh: QĐ
Một giáo viên tại huyện Quỳnh Lưu sinh con thứ 3 bị thuyên chuyển đến vùng xa trái luật. Ảnh: QĐ
Một giáo viên tại huyện Quỳnh Lưu sinh con thứ 3 bị thuyên chuyển đến vùng xa trái luật. Ảnh: QĐ
Lên top