Nghệ An: Đem Trung thu đến với trẻ em vùng khó khăn

Trẻ em xã Hưng Tây (Hưng Nguyên-Nghệ An) vui Tết Trung thu do Tỉnh đoàn phối hợp tổ chức. Ảnh: NVT
Trẻ em xã Hưng Tây (Hưng Nguyên-Nghệ An) vui Tết Trung thu do Tỉnh đoàn phối hợp tổ chức. Ảnh: NVT
Trẻ em xã Hưng Tây (Hưng Nguyên-Nghệ An) vui Tết Trung thu do Tỉnh đoàn phối hợp tổ chức. Ảnh: NVT
Lên top