Nghệ An: Đề nghị thu hồi giấy phép cơ sở kinh doanh có sử dụng ma túy

Nhóm thanh niên Nghệ An thuê quán Karaoke để thác loạn ma túy. Ảnh: Hồng Quang
Nhóm thanh niên Nghệ An thuê quán Karaoke để thác loạn ma túy. Ảnh: Hồng Quang
Nhóm thanh niên Nghệ An thuê quán Karaoke để thác loạn ma túy. Ảnh: Hồng Quang
Lên top