Nghệ An: Đề nghị hỗ trợ 350,74 tỉ đồng để khắc phục hậu quả bão số 4