Nghệ An: Dấu ấn phong trào “Xanh, sạch, đẹp, sáng, thân thiện” ở Anh Sơn

Nhà văn hóa thôn 1 xã Cao Sơn, địa bàn thí điểm phong trào “Xanh, sạch, đẹp, sáng, thân thiện” ở Anh Sơn (Nghệ An). Ảnh: Quang Đại
Nhà văn hóa thôn 1 xã Cao Sơn, địa bàn thí điểm phong trào “Xanh, sạch, đẹp, sáng, thân thiện” ở Anh Sơn (Nghệ An). Ảnh: Quang Đại
Nhà văn hóa thôn 1 xã Cao Sơn, địa bàn thí điểm phong trào “Xanh, sạch, đẹp, sáng, thân thiện” ở Anh Sơn (Nghệ An). Ảnh: Quang Đại
Lên top